Alueen Hammas - specialtandteknikers mottagning för dig


Betjäning


På specialtandteknikerns mottagning gör vi ett gratis munkontroll för tandlösa personer...

Läs mera

Laboratoriet


Tandlaboratoriet har specialserat sig på alla till branschen hörande tandprotetik...

Läs mera

Personalen


Vår yrkeskunniga personal betjänar er på bästa möjliga sätt...

Läs mera