Priser

  • granskning av proteser gratis
  • helproteser upp eller ner från 800 €
  • helproteser upp och ner från 1400 €
  • reparering av proteser från 70 €
  • tätning av proteser från 220 €

Vi ger 1 års garanti på våra nya arbeten!

Eftergranskningarna görs gratis.