Föregående bild
Nästa bild

Priser

  • granskning av proteser gratis
  • helproteser upp eller ner från 900 €
  • helproteser upp och ner från 1600 €
  • reparering av proteser 90-250 €
  • tätning av proteser från 240 €

Vi ger 1 års garanti på våra nya arbeten!

Eftergranskningarna görs gratis.